ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735

Προσφορές δεκτές

από

03.08.2020

έως

06.08.2020

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 6/2020

Α/Α

ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

1.       

 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.

ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

10.000

2.       

 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ

ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

18.000

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ. (ΖΕΥΓΟΣ).

Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό latex.

Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και να αναγράφεται το δεξί-αριστερό είτε στο πάνω

μέρος της συσκευασίας του κάθε γαντιού είτε πάνω στο γάντι.

Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσος

για την χρήση όσο και για τον ασθενή.

Να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα.

Να φέρουν πιστοποίηση CE από τον κοινοποιημένο οργανισμό.

Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα,

ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών).

ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα

κατωτέρω όρια αντοχής).

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 9 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας) .

Η ημερομηνία παραγωγής να είναι μικρότερη των έξι μηνών από την ημέρα παράδοσης.

Να διατίθενται σε μεγέθη small, medium, large, xl.

Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.

2. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX (ΖΕΥΓΟΣ).

Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό latex.

Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ ’όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος

ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής συγκράτηση του γαντιού.

Αυξημένου μήκους τουλάχιστον 300mm ( με μακριά μανσέτα) με πούδρα σε μεγέθη Νο

6,5- 7, 7,5, 8, 8,5. υποαλλεργικά.

Να φέρουν σήμανση CE από τον κοινοποιημένο οργανισμό.

Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ χωρίς τοξικά κατάλοιπα με πέντε έτη διάρκεια.

Να συμφωνούν με όσο ορίζει η Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/130648/ΦΕΚ 2198

ΤΒ/2.10.2009, η οποία ορίζει τους κανονισμούς για τη διεύθυνση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο εμπόριο.

Αν είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%.

Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα:

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 (έλεγχος για την ανίχνευση οπών).

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 (δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα

κατώτερα όρια αντοχής).

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 (αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας).

Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και λήξης της

αποστείρωσης, καθώς και ο αριθμός παρτίδας , το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.

Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή.

Να αναγράφεται τι μέγεθος και το δεξί-αριστερό είτε στο πάνω μέρος της συσκευασίας

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ!