ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΣΤΟΛΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Προσφορές δεκτές

από

03.08.2020

έως

06.08.2020

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 11/2020

A/A

 

 

 

 

ΚΩΔ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

1.

2502-0017000

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. MH ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ,   Νο. Χlarge

1.000

2.

2502-0015931

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, Νο large

2.000

3.

2502-0015932

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, Νο xlarge

1.000

4.

2502-0016999

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, Νο large

2.000

5.

2502-0015843

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. LARGE

2.500

6.

2502-0016894

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. XLARGE

2.500

7.

2502-0016899

ΣΤΟΛΕΣ Μ.Χ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ 146163/2012

500

8.

2502-0016957

ΣΤΟΛΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΤΥΠΟΥ TYVEK

100

9.

2502-0000238

ΚΑΠΕΛΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

5.000

       

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

           

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735