ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ

Προσφορές δεκτές

από

16.10.2020

έως

22.10.2020

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 6ΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 

 

1.

ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΥΠΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 70χιλ.

ΤΕΜ 720

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 12.10.2020 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2.

ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΒΑΛ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΑΚΟΥΣ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΝΟΕΙΔΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 53χιλ. +/- 2χιλ. ΚΑΙ 70χιλ.

TEM 120

‘’

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ..

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

               

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735