ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 21.10

Προσφορές δεκτές

από

21.10.2020

έως

27.10.2020

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

   ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σύριγγα των 150cc συμβατές με το μηχάνημα του εργαστηρίου MEDRAD – Mark 7 Arterion.

ΤΕΜ 50

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 16.10.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ (αρ.πρωτ.: 18925/16.10.2020)

2.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μήκους 120-150cm, υψηλών πιέσεων, συμβατές με το μηχάνημα του εργαστηρίου MEDRAD – Mark 7 Arterion.

ΤΕΜ 50

‘’

3.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

TEM 20

‘’

4.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

ΤΕΜ 20

‘’

5.

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (Υ)

ΤΕΜ 20

‘’

6.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

Των 5F. Διπολικό, με μπαλόνι.

ΤΕΜ 10

‘’

7.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (PADS) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Συμβατό με το μηχάνημα του εργαστηρίου, NIHON KOHDENcardiolifeTEC-7731Κ

ΤΕΜ 10

‘’

8.

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Χωρίς φτερά και χωρίς βαλβίδα χορήγησης. Με διαστάσεις 20G/ 32mm διαμέτρου 1,1mm - 65ml / min.

ΤΕΜ 600

‘’

9.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 50cm

550 - 600pci. Από διάφανο PVC με LUERLOCK. Μήκους 50cm. Αρσενικό / θηλυκό. Αποστειρωμένο, μιας χρήσεως.

ΤΕΜ 150

‘’

10.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 100cm

550 - 600pci. Από διάφανο PVC με LUER LOCK. Μήκους 100cm. Αρσενικό / θηλυκό. Αποστειρωμένο, μιας χρήσεως.

ΤΕΜ 200

‘’

11.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 120cm

550 - 600pci. Από διάφανο PVC με LUER LOCK. Μήκους 120cm. Αρσενικό / θηλυκό. Αποστειρωμένο, μιας χρήσεως.

ΤΕΜ 400

‘’

12.

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Μπαλόνια ενδοαορτικής αντλίας από 7F έως και 8F, με μήκος 30cc και 40cc και να είναι συμβατά με την αντλία του Νοσοκομείου μας. Να διαθέτουν ένδειξη CE.

ΤΕΜ 3

‘’

 

 

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

               

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735

 

 

Προσφορές δεκτές

από

23.01.2019

έως

25.01.2019

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 18.01.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. (αρ.πρωτ.: 1201/22.01.2019)

 

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ . ΚΑΘΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ MEDIUM 18X12,5X3,3cm ΠΕΡΙΠΟΥ

ΤΕΜ 8

‘’

 

ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΤΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ml. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΟΗΣΕΞΙΔΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ.ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΧΩΡΙΤ. 1000ml ΠΕΡΙΠΟΥ

ΤΕΜ 8

‘’

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735