ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΔΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Προσφορές δεκτές

από

21.10.2020

έως

29.10.2020

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

·         ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛ.

·         ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

·         ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ

·         ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

·         ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ

·         ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ

·         ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΤΟΥ

ΤΕΜ 1

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 16.10.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ COVID(αρ.πρωτ.: 18858/16.10.2020)

2.

ΚΑΔΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

·         ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ. Ο ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ
ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

·         ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΟΡΥΒΟ

·         ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ

·         ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

·         ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ

·         ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ

·         ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΤΟΥ

ΤΕΜ 1

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

               

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735

 

 

Προσφορές δεκτές

από

23.01.2019

έως

25.01.2019

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 18.01.2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. (αρ.πρωτ.: 1201/22.01.2019)

 

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΠΟΓΓΟ ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ . ΚΑΘΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΠΟΓΓΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ MEDIUM 18X12,5X3,3cm ΠΕΡΙΠΟΥ

ΤΕΜ 8

‘’

 

ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΣΤΟ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ml. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΡΟΗΣΕΞΙΔΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ.ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΧΩΡΙΤ. 1000ml ΠΕΡΙΠΟΥ

ΤΕΜ 8

‘’

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735