ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΙΓΓΙΚΟΙ

Προσφορές δεκτές

από

23.10.2020

έως

29.10.2020

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 13/2020

A/A

 

 

 

 

ΚΩΔ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

1.

2502-0016638

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ME CUFF Νο 6,5

30

2.

2502-0016445

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ME CUFF Νο7

30

3.

2502-0015680

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ME CUFF Νο8

40

4.

2502-0015653

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο5,5

40

5.

2502-0015657

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο7,5

230

6.

2502-0015658

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο8

20

7.

2502-0015666

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ RAE ME CUFF Νο5

40

8.

2502-0015668

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ RAE ME CUFF Νο7,5

50

9.

2502-0015677

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ RAE ΧΩΡΙΣ CUFF Νο6

40

10.

2502-0015678

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ RAE ΧΩΡΙΣ CUFF Νο6.5

40

11.

2502-0015679

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ RAE ΧΩΡΙΣ CUFF Νο7

40

12.

2502-0016406

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ RAE ΧΩΡΙΣ CUFF Νο7,5

20

13.

2502-0016477

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΙΓΓΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ Νο 0

20

14.

2502-0017027

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΙΓΓΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ Νο 00

20

15.

2502-0016478

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΙΓΓΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ Νο 1

20

16.

2502-0016479

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΙΓΓΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ Νο 2

70

       
   

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

           

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735