ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Προσφορές δεκτές

από

23.10.2020

έως

29.10.2020

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 13/2020

A/A

 

 

 

 

ΚΩΔ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

1.

2502-0016286

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο20

10.000

2.

2502-0016287

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο22

6.000

3.

2502-0000721

ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

25.000

4.

2502-0000204

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΚΓΡΑΦΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

15.000

5.

2502-0016203

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ Κ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ (DIAL-A-FLO)

15.000

6.

2502-0015637

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 2,5 LT

1.000

7.

2502-0015638

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5 LT

1.000

8.

2502-0016205

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΛΕΣ 2000cc

4.000

9.

2502-0016206

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2000cc

8.000

10.

2502-0015869

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ Νο15

500

11.

2502-0015870

ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ Νο21

500

12.

2502-0016580

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ SUPER FROST ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

10.000

13.

2502-0016299

ΧΑΡΤΗΣ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ 50Χ60 ΠΕΡΙΠΟΥ

1.500

14.

2502-0015898

ΜΑΣΚΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ

200

       

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

           

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735