ΚΛΩΒΟΣ ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΑΜΣΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Προσφορές δεκτές

από

23.11.2020

έως

27.11.2020

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΚΛΩΒΟΣ ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΑΜΣΣ ΑΠΟ PEEK ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΑΠΟ 4,5mm ΕΩΣ 8,5mm ΑΝΑ 1mm ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΕ ΚΑΡΦΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΑ. ΛΟΡΔΩΤΙΚΑ ΜΕ MARKERS TΑΝΤΑΛΙΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ.

ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ (CASPER KAI CERVICAL RETRACTORS TA ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟ )

ΤΕΜ 1

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 19.11.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ Ν/Χ (αρ.πρωτ.: 21352/19.11.2020)

 

 

 

 

2.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ INOMED ISIS HEADBOX / OSIRIS NEUROSTIMULATOR / ISIS MAINBOX

A/A ΠΑΡΑΤ: 29.1.94

TEM 2

‘’

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735