ΥΛΙΚΑ ΚΡΑΝΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ

Προσφορές δεκτές

από

14.12.2020

έως

18.12.2020

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-

ΥΛΙΚΑ ΚΡΑΝΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 02.11.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ Ν/Χ (αρ.πρωτ.: 19946/02.11.2020)

1.

ΟΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΜΕ 3D ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ( ΤΙΤΑΝΙΟ ή ΤΣΙΜΕΝΤΟ )

ΤΕΜ 2

 

2.

ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΜΗΝΙΓΓΑ 10Χ15

ΤΕΜ 2

‘’

3.

ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΤΕΜ 20

‘’

4.

ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΠΛΑΚΕΣ

ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΤΕΜ 10

‘’

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ  ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ  ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735