ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

  • Εκτύπωση

Προσφορές δεκτές

από

05.01.2021

έως

13.01.2021

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 80-120watt

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:

-ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

-ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

-ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΛΑΒΙΔΑ BAYONET ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ -20cm KAI 2mm ΠΑΧΟΥΣ ΣΚΕΛΩΝ

-ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΛΑΒΙΔΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΑΚΙΔΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΟΠΗ , ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ , ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΠΗΞΗ ΓΙΑ Ω.Ρ.Λ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΕΜ 1

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 16.11.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ Ω.Ρ.Λ.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ  ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ  ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735