ΟΛΙΚΕΣ ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΧΙΟΥ 27.01

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 01/02/2021

ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παρακαλούμε όπως προμηθευτείτε ολική αρθροπλαστική ισχίου, που να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

Ολική αρθροπλαστική ισχίου modular χωρίς τσιμέντο με επικάλυψη μικροπωρώδους τιτανίου στο εγγύς τριτημόριο του στειλεού. Οι στειλεοί να είναι χωρίς κολάρο. Να διατίθεται σε τουλάχιστον εννέα μεγέθη και τουλάχιστον πέντε μεγέθη για δυσπλασικά ισχία. Να υποδέχεται κεραμικές και μεταλλικές κεφαλές 28-32 mm και τουλάχιστον τρία μήκη αυχένα.

Οι στειλεοί να διατίθενται σε κανονικό και αυξημένο offset με ακριβώς τα ίδια υπόλοιπα χαρακτηριστικά (κώνος, διατάσεις στειλεού κλπ). Η προετοιμασία του αυλού να γίνεται με κοινή ράσπα, ώστε αν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου χρειαστεί αλλαγή από κανονικό σε αυξημένου offset στειλεό να μην χρειαστεί εκ νέου προετοιμασία του αυλού με άλλες ράσπες.

Κοτύλες χωρίς τσιμέντο με επικάλυψη μικροπωρώδους τιτανίου και να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις οπές για καθήλωση με βίδες. Να υπάρχουν βιδωτές και press fit κοτύλες. Να υπάρχει κοινό ξέστρο, για τις βιδωτές και press fit, ώστε σε περιπτώσεις αποτυχίας εφαρμογής της press fit να γίνεται άμεσα αλλαγή και τοποθέτηση της βιδωτής χωρίς μην χρειάζεται να γίνει γλυφανισμός της κοτύλης εκ νέου με διαφορετικά ξέστρα.

Πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με και χωρίς γείσο. Κεραμικό εσωτερικό κυπέλιο για ceramic on ceramic ολική αρθροπλαστική.

SET 4

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !