ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735

Προσφορές δεκτές

από

27.01.2021

έως

01.02.2021

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑ 30-60ml ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟ 3-10ml ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΣΕΤ 4

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 22.01.2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘ/ΚΗΣ (αρ.πρωτ.: 1235/22.01.2021)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ  ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ  ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !