Προσφορές δεκτές

από

16.04.2021

έως

22.04.2021

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΛΟΥΠΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HR 2.5 X Optics ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ i-View.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΕΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΑΚΡΗ ΣΕ ΑΚΡΗ

- ΕΛΑΦΡΥ (51g)

-ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ PD.

-ΥΨΗΛΗ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

-Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΥΠΑΣ i-View NA ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ LoupelLight 2.

-Η ΛΟΥΠΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΖΩΝΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

-ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ mm 420

-ΠΕΔΙΟ ΘΕΑΣΗΣ ΣΕ mm 130

-ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ mm 180

ΤΕΜ 100

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 15.04.2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6742/15.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735