Προσφορές δεκτές από 08/06/2021 έως 15.06.2021

ΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10022/07-06-2021)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Οι εργασίες αφορούν στον καθαρισμό και στην απολύμανση των αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού των χώρων της ΜΕΘ (στις κατόψεις των χώρων αποτυπώνονται και τα δίκτυα αεραγωγών) και είναι οι εξής:

 • Αφαίρεση των στομίων προσαγωγής και απαγωγής αέρα, καθώς και των εξαρτημάτων του δικτύου αεραγωγών και καθαρισμός – απολύμανση αυτών.
 • Χρήση υφιστάμενων ανοιγμάτων συντήρησης του δικτύου ή διάνοιξη ανοιγμάτων σε κατάλληλα σημεία αν απαιτείται, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
 • Οπτικός έλεγχος και βιντεοσκόπηση με κάμερα και μόνιτορ της κατάστασης των αεραγωγών.
 • Ανάδευση, αποκόλληση, συλλογή και απομάκρυνση όλων των επικαθίσεων και των βλαβερών ουσιών από το εσωτερικό των αεραγωγών με ειδικά εξαρτήματα.
 • Παράλληλα με τον καθαρισμό, εφαρμογή ισχυρής αναρρόφησης για την κατακράτηση των σωματιδίων. Το σύστημα αναρρόφησης να διαθέτει ισχυρό ανεμιστήρα και κατάλληλα φίλτρα για την προστασία των χώρων από τυχόν ρύπανση.
 • Απολύμανση των δικτύων με εκνέφωση αρμοδίως εγκεκριμένου απολυμαντικού διαλύματος με τη χρησιμοποίηση ειδικών φορητών συσκευών.
 • Καθαρισμός των στομίων προσαγωγής και αναρρόφησης του αέρα καθώς και απολύμανση αυτών με ψεκασμό απολυμαντικού υγρού.
 • Αντικατάσταση των απόλυτων φίλτρων με καινούργια που θα διατεθούν από το Νοσοκομείο.
 • Ο έλεγχος καθαρότητας να γίνεται μέσω ειδικού ρομπότ το οποίο αποτυπώνει με μορφή φωτογραφίας πριν και μετά τον καθαρισμό, για τον έλεγχο της ποιότητας και πληρότητας της εργασίας.
 • Αποκατάσταση τυχόν νέων ανοιγμάτων πρόσβασης που κρίθηκε αναγκαίο να ανοιχτούν στους αεραγωγούς μετά το τέλος των εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

Αντικατάσταση απολύτων φίλτρων όπως ακριβώς ορίζει το ISO 14644-1:2015. Ειδικότερα για τα απόλυτα φίλτρα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

 • Εξάρμωση στομίου.
 • Απομάκρυνση παλαιού απολύτου φίλτρου σε ειδική συσκευασία έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα μεταφοράς μικροβίων.
 • Τοποθέτηση των νέων απόλυτων φίλτρων.
 • Έλεγχος σύσφιξης των απόλυτων φίλτρων.
 • Έλεγχος στεγανοποίησης φιλτροθεσίων με την οροφή.
 • Τοποθέτηση στομίου.
 • Μετά το τέλος των εργασιών, θα παραδοθεί πρωτόκολλο μετρήσεων ποιότητας του αέρα και πιστοποιητικό καθαρότητας χώρων για κάθε χώρο ξεχωριστά, όπου θα φαίνονται οι εκτυπωμένες μετρήσεις από διακριβωμένα όργανα μέτρησης με τα πιστοποιητικά τους σε ισχύ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους:                                           

 1. Τουλάχιστον τρία (3) αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που έχει συνάψει ο ενδιαφερόμενος με Νοσοκομεία εντός της τελευταίας πενταετίας, για την εκτέλεση αντιστοίχων εργασιών, προς απόδειξη της εμπειρίας του στην εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.
 2. Σε ισχύ πιστοποιητικά ΙSO9001:2015,ΟΗSAS18001:2007,ISO14001:2015
 3. Σε ισχύ πιστοποιητικό εκπαίδευσης δύο τουλάχιστον τεχνικών ή μηχανικών του ενδιαφερόμενου από Ευρωπαϊκό ή Διεθνή Φορέα καθαρισμού αεραγωγών.
 4. Σε ισχύ πιστοποιητικό εκπαίδευσης του προσωπικού από Ευρωπαϊκό ή Διεθνή φορέα μετρήσεων στείρων χώρων σύμφωνα με το ISO 14644-1:2015. Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί ή μηχανικοί θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 2 για να μπορούν να φέρουν εις πέρας το έργο.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την παραλαβή των εργασιών, αποτελεί προϋπόθεση η παράδοση από τον Ανάδοχο στο Νοσοκομείο των παρακάτω:

 1. Καθαρά και στεγνά δίκτυα αεραγωγών.
 2. Τεχνικός φάκελος, που θα περιλαμβάνει:

           α) Πιστοποιητικά για την εργασία και την απολύμανση (βεβαίωση υγιεινής)

           β) Πιστοποιητικά για τα χημικά που χρησιμοποιήθηκαν

           γ) Φωτογραφίες των αεραγωγών πριν και μετά τις εργασίες

 1. Πλήρως τεκμηριωμένη Τεχνική Έκθεση – Αναφορά μετά το τέλος εκτέλεσης των εργασιών, για τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν και τεχνική εισήγηση για την πλήρη και ορθή λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601739

ΜΑΙL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.