Προσφορές δεκτές

από

16.07.2021

έως

22.07.2021

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 11/2021

A/A

 

 

 

 

ΚΩΔ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

1.

2502-0016031

ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ  30mm

48

2.

2502-0016032

ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 30mm

36

3.

2502-0016033

ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 24mm

36

4.

2502-0016042

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΙ Νο3/0 με 25G ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 30mm

140

5.

2502-0016095

ΡΑΜΜΑΤΑ Νο4/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 22mm

72

6.

2502-0016115

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗ Νο 2/0 με βελόνα στρογγυλή 22mm

36

7.

2502-0016110

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗ, No3/0 με βελόνα στρογγυλή 20mm

36

8.

2502-0016111

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗ, No4/0 με βελόνα στρογγυλή 20mm

36

9.

2502-0016116

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤ. ΑΠΟΡΡΟΦ. ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΛ. ΟΞΥ 3/0 ΜΕ ΣΤΡΟΓΓ. ΒΕΛΟΝΑ 22mm

72

10.

2502-0016141

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 19mm

72

11.

2502-0016142

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 24mm

72

12.

2502-0016152

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ Νο6/0 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 3/8’’ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ13mm

36

       

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

           

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735