Προσφορές δεκτές

από

16.07.2021

έως

22.07.2021

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 11/2021

A/A

 

 

 

 

ΚΩΔ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

1.

2502-0017954

ΚΑΘET. COUVELAIR 3WAY CH 18 30CC

30

2.

2502-0016720

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 18Ch 75cc

20

3.

2502-0016721

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 20Ch 75cc

20

4.

2502-0016934

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 22Ch 60cc ΑΠΟ LATEX

30

5.

2502-0016722

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 22Ch 75cc

10

6.

2502-0016723

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ DUFOUR 3WAY ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 18Ch 75cc

20

7.

2502-0016724

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ DUFOUR 3WAY ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 20Ch 75cc

20

8.

2502-0016935

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ DUFOUR 3WAY ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 22Ch 60cc

30

9.

2502-0016725

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ DUFOUR 3WAY ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 22Ch 75cc

10

10.

2502-0015563

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ DUFOUR ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΣΠΙΡΑΛ No 18 CHΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60CC(D)

10

11.

2502-0015564

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ DUFOUR ΑΠΟ LATEX, ΣΠΙΡΑΛ No20 CHΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60CC(D)

10

12.

2502-0013584

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG TAIL CH4,8 (ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ)

20

13.

2502-0017953

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG TAIL CH7 26cm (ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ)

20

   

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 
       

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

           

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735