Προσφορές δεκτές

από

19.07.2021

έως

23.07.2021

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 11/2021

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mmX1 TMX XVRHTIKOTHTAS 250ml Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤ/ΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ , ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΑΝ ΚΑΠΝΟΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΖΕΙ Ο ΣΑΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ.

ΤΕΜ 20

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 07.07.2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (αρ.πρωτ.: 12104/12.07.2021)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735