Προσφορές δεκτές

από

23.08.2021

έως

27.08.2021

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 11/2021

A/A

 

 

 

 

ΚΩΔ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

       

1.

2502-0015584

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΙΝΟΣ RAPID-RINO ME ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΜΗΚΟΥΣ 7,5cm

10

2.

2502-0015729

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΩΝ Νο2

10

 

2502-0015839

ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ MIAMI MEDIUM

20

3.

2502-0015873

ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΟΓΚΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

60

4.

2502-0016253

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STIP) 12mm X 100mm

500

5..

2502-0016254

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI STIP) 6mm X 100mm

500

6..

2502-0017936

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΟΛΑΠΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22mm Νο 5

5

7..

2502-0017937

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΟΛΑΠΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22mm Νο 6

5

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

           

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735