Προσφορές δεκτές

από

30.08.2021

έως

03.09.2021

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

                Καθετήρας αναρρόφησης θρόμβων

 

Από pebax σε όλο του το μήκος και να είναι προφορτωμένος με σύστημα ταχείας εναλλαγής (rapid exchange)

Να διαθέτει   συρμάτινη περιέλιξη πεπλατυσμένων ινών με τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος μεταβλητής πλέξης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διάμετρος του εσωτερικού αυλού,

Να διαθέτει άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα και οδηγησιμότητα, καθώς και αντίσταση στη στρέβλωση,

Με ακτινοσκιερό άκρο

Να διαθέτει υψηλό δείκτη αναρρόφησης

Να διαθέτει εξαιρετικά   χαμηλό προφίλ διαπέρασης

Ατραυματικό άκρο

Να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη περιφερικά

Μεγάλου εσωτερικού αυλού

ΤΕΜ 2

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 26.08.2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (αρ.πρωτ.: 14710/26.08.2021)

2.

                ΚΙΤ εδοαορτικού μπαλονιού

 

ΚΙΤ εδοαορτικού μπαλονιού 8 Fr. (2,7 mm) – 30 cc για την συσκευή της ενδοαορτικής αντλίας συμβατό με το μηχάνημα του εργαστηρίου AUTOCAT 2 WAVE της εταιρίας ARROW

ΤΕΜ 1

‘’

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα υλικά να έχουν μακρινή ημερομηνία λήξης (το ελάχιστο 2ετια)

 

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !