Προσφορές δεκτές

από

14.09.2021

έως

20.09.2021

ΒΑΣΗ ΑΙΧΥΛ 12/2021

A/A

 

 

 

 

ΚΩΔ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

1.

2502-0015599

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON X-RAY ΜΗΚΟΥΣ 40cm ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 2 ΠΛΑΙΝΕΣ ΟΠΕΣ, No10

1.000

2.

2502-0015600

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON X-RAY ΜΗΚΟΥΣ 40cm ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 2 ΠΛΑΙΝΕΣ ΟΠΕΣ, No12

3.000

3.

2502-0015601

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON X-RAY ΜΗΚΟΥΣ 40cm ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 2 ΠΛΑΙΝΕΣ ΟΠΕΣ, No14

5.000

4.

2502-0015602

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON X-RAY ΜΗΚΟΥΣ 40cm ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 2 ΠΛΑΙΝΕΣ ΟΠΕΣ, No16

3.000

5.

2502-0015603

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON X-RAY ΜΗΚΟΥΣ 40cm ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 2 ΠΛΑΙΝΕΣ ΟΠΕΣ, No18

3.000

6.

2502-0015604

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON X-RAY ΜΗΚΟΥΣ 40cm ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 2 ΠΛΑΙΝΕΣ ΟΠΕΣ, No8

1.000

7.

2502-0015780

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Μ.Χ. Νο14

200

8.

2502-0015781

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Μ.Χ. Νο16

250

       
       
       
       

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

           

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735