Προσφορές δεκτές

από

12.10.2021

έως

15.10.2021

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ Νο3/0 3Χ45cm

ΤΕΜ 720

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 05.10.2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (αρ.παρ.: 3527412/05.10.2021)

2.

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο2/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΙΑΜ. 25mm

TEM 360

‘’

3.

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο3/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΙΑΜ. 25mm

TEM 360

‘’

4.

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛ. ΟΞΥ 3/0 ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 26mm

ΤΕΜ 540

‘’

5.

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ Νο3/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜ. 30mm

ΤΕΜ 540

‘’

6.

ΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΟΛΕ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓ/ΚΟ ΟΞΥ Νο0 ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ 10Χ75mm

ΤΕΜ 720

‘’

7.

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛ. ΟΞΥ 2/0 ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 30mm

ΤΕΜ 540

‘’

 

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛ. ΟΞΥ ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Νο3/0 ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 22mm

ΤΕΜ 540

‘’

8.

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ Νο2/0 ΒΕΛΟΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜ. 30mm

ΤΕΜ 540

‘’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735