Προσφορές δεκτές

από

25.11.2021

έως

30.11.2021

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ , ΕΤΟΙΜΟΣ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ PVP. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΑΜΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ CH12/18 ΤΩΝ 30cm ΜΗΚΟΥΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ.

ΤΕΜ 150

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 25.11.2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ (αρ.πρωτ.: 20909/25.11.2021)

 

 

 

 

 

ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735