Προσφορές δεκτές

από

14.01.2022

έως

20.01.2022

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

ΤΕΜ 1

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 10.01.2022 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ (αρ.πρωτ.: 455/10.01.2022)

 

Τεχνικές προδιαγραφές Συστήματος Aπολύμανσης αέρα

1.            Να έχει δυνατότητα απολύμανσης αέρα από ιούς, μικρόβια, covid 19, κ.α. για τουλάχιστον 25 m2 ή ροή αέρα     τουλάχιστον 120m3 /h, συνεχόμενης λειτουργίας και με ανθρώπινη παρουσία στο χώρο

2.            Nα διαθέτει τεχνολογία απολύμανσης με λάμπες UV-C και με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 9000h

3.            Να διαθέτει φίλτρο συγκράτησης σκόνης

4.            Να συνοδεύεται και με επιπλέον λάμπες UV-C   καθώς και με τουλάχιστον 10 φίλτρα σκόνης

5.            Να μην απελευθερώνει επιβλαβές ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό (όπως όζον κ.α.)

6.            Nα έχει την δυνατότητα λειτουργίας σε 220V-240V/50-60Hz

7.            Nα αναφερθούν ταχύτητες λειτουργίας

8.            To μέγεθος θορύβου στην μέγιστη λειτουργία να μην υπερβαίνει τα 40dB

9.            Να διαθέτει λειτουργία προγραμματισμού έναρξης - παύσης

10.          Να είναι κατάλληλο για Νοσοκομειακούς χώρους (εξεταστήρια, θαλάμους νοσηλείας κλπ)

11.          Να αναφερθούν οι διαστάσεις του και το βάρος του

12.          Να είναι εργονομικό και να συνοδεύεται από βάση στήριξης στο δάπεδο έτσι ώστε να είναι εύκολη η μεταφορά του

13.          Να έχει δυνατότητα στήριξης και σε τοίχο

14.          Να είναι τελευταίας τεχνολογίας

15.          Να διαθέτει οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

16.          Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών

 

 

 

 

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735