Προσφορές δεκτές

από

13.05.2022

έως

19.05.2022

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ , ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ , ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ Μ:60X Π:40Χ Υ:25cm

ΤΕΜ 150

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 01.04.2022 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (αρ.πρωτ.: 5858/01.04.2022)

2.

ΚΛΙΠ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

-ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ

-ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ

-ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΑ

-ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥ CONTAINER ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΜ 2.000

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 01.04.2022 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (αρ.πρωτ.: 5854/01.04.2022)

 

 

 

 
 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ   ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735