Προσφορές δεκτές

από

24.01.2023

έως

27.01.2023

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΒΕΛΟΝEΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ PRO-MAG I 2,5 14G-10cm

30 ΤΕΜ

ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 16.01.2023 ΑΙΤΗΣΗΣ της  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΩΝ ΤΕ.Ι.&ΤΕΠ

(αρ.πρ.: 996/23.01.2023)

2.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ 27G 0,40x0,40 mm LONG

1.000 ΤΕΜ

--

3.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 10 cm 20 G

100 ΤΕΜ

--

4.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 10 cm 22 G

100 ΤΕΜ

--

5.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 10 cm 25 G

100 ΤΕΜ

--

6.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 10 cm 26 G

200 ΤΕΜ

--

7.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο 25 ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ PENCIL POINT

100 ΤΕΜ

--

8.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο 27 ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ PENCIL POINT

100 ΤΕΜ

--

9.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο 26 ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ PENCIL POINT

100 ΤΕΜ

--

*ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο ίδιο υλικό ή αντίστοιχο ,τον α/α, επιγραφή, τιμή, κλ.π.)

ΣΤΑ  ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Π.Τ.

ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE KAI NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2017/745 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧ/ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

 

 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παραδώσουν τα υλικά άμεσα, αμέσως μετά τη λήψη της παραγγελίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

                 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2713-601735