ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ 14-06-2017

ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ

1. Ισοθερμιδική δίαιτα με φυτικές ίνες 1,0 kcal/ml χωρίς υπόλειμμα.

Ποσότητα: 200 τεμάχια (περίπου) /3μηνο

 

2. Ανοσοδιατροφή για πρώϊμη εντερική σίτιση , μικρού όγκου ½ kcal/ml, με αντιοξειδωτικούς παράγοντες σε υγρή μορφή, υποθερμιδική.

Ποσότητα: 100 τεμάχια (περίπου) /3μηνο

 

3. Ισοθερμιδική βασική δίαιτα για διαβητικούς με φυτικές ίνες

Ποσότητα: 100 τεμάχια (περίπου) /3μηνο

 

 4. Πλήρης ημιστοιχειακή διατροφή σε υγρή μορφή ισοθερμιδική 1kcal/ml με λίπος, πλούσιο σε μορφή MCTS(70%) με χαμηλή ωσμωτικότητα κάτω από ≤250.

Ποσότητα: 100 τεμάχια (περίπου) /3μηνο

 

5. Εντερική διατροφή σε υγρή μορφή, υψηλής θερμιδικής και πρωτεϊνικής αξίας.

Ποσότητα: 100 τεμάχια (περίπου) /3μηνο

 

 6. Εντερική σίτιση για νεφροπαθείς σε υγρή μορφή υπερθερμιδική, χαμηλή σε πρωτεϊνες και χωρίς ηλεκτρολύτες.

Ποσότητα: 100 τεμάχια (περίπου) /3μηνο

 

7.Τροφή υψηλής θερμιδικής αξίας(1,5 kcal/ml) περιορισμένη σε όγκο, υπερθερμιδική, υπερπρωτεϊνική με προφύλαξη και αποφυγή διαρροιών.

Ποσότητα: 100 τεμάχια (περίπου) /3μηνο

 

8. Εντερική διατροφή υπερθερμιδική, υπερπρωτεϊνική (1,5 kcal/ml) με ιχθυέλαιο και φυτικές ίνες και με MCT’S(2,5g/100ml) περίπου.    

 Ποσότητα: 100 τεμάχια (περίπου) /3μηνο

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.