ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (14-09-2018) Φ

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

1. Επίδεσμοι Γύψου: 

8 cm x 2m ± 0,5cm x 0,5m         Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

10 cm x 2m ± 0,5cm x 0,5m       Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

12 cm x 2m ± 0,5cm x 0,5m       Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

15 cm x 2m ± 0,5cm x 0,5m       Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

20 cm x 2m ± 0,5cm x 0,5m       Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

2. Ελαστικοί Επίδεσμοι:

7,5 cm  x 4m ± 0,5cm x 1 m      Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

10 cm  x 4m ± 0,5cm x 1 m       Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

15 cm  x 4m ± 0,5cm x 1 m       Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

20 cm x 4m ± 0,5cm x 1 m        Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

3. Επίδεσμοι Βάμβακος:

7,5 cm  x 2m ± 0,5cm x 0,5m     Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

10 cm  x 2m ± 0,5cm x 0,5m      Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

15 cm x 2m ± 0,5cm x 0,5m        Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

20 cm  x 2m ± 0,5cm x 0,5m      Ποσότητα:   900 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

4.  Δικτυωτοί Επίδεσμοι:

Νο   0 (ρολό 25m) ± 2m          Ποσότητα:   10 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

Νο   2 (ρολό 25m) ± 2m          Ποσότητα:   10 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

Νο   4 (ρολό 25m) ± 2m           Ποσότητα:   10 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

Νο   6  (ρολό 25m) ± 2m          Ποσότητα:   10 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

ΣΕΛΙΔΑ  1

 

 

 

5. Αυτοκόλλητος Ελαστικός Επίδεσμος:

-περίπου 7.5 cm x 4,5m ± 1 cm x 1 m     Ποσότητα:   300 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

-περίπου 10 cm  x 4,5m ± 1 cm x 1 m     Ποσότητα:   300 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

6. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΣΕ ΡΟΛΟ

15cm x 10m ± 1 cm x 1 m       Ποσότητα:   300 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

 

7. ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ    Ποσότητα:   100 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

 

8. ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ      Ποσότητα:   100 Τεμάχια /3μηνο (περίπου)

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.

                     

                                  ΣΕΛΙΔΑ  2