ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)

  • Εκτύπωση
  1. Υγρή Γλυκόζη για την καμπύλη Σακχάρου

     50kgr. Περίπου. (η ποσότητα στην συσκευασία να μην υπερβαίνει τα 100gr)

 

2    IMMERSION  OIL  (Κεδρέλαιο)    Τεμάχια : 5 (πέντε) (περίπου)

 

3.     ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΣΕΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

1.

Columbia Agar w/sheep Blood (Αιματούχο Agar)

3500 tem.

περίπου

2.

Mac Conkey Agar No 2

3500 tem.

περίπου

3.

Mueller-Hinton Agar (square)

2000 tem.

περίπου

4.

Chocolate Agar

1000 tem.

περίπου

5.

Sabouraud Agar

1000 tem.

περίπου

6.

Salmomela Shigella Agar (SS Agar)

500 tem.

περίπου

7.

BD-XLD Agar

200 tem.

περίπου

8.

CCD Agar

200 tem.

περίπου

9.

Manitol Salt Agar (chapman)

150 tem.

περίπου

10.

Thayer-Martin Agar

200 tem.

περίπου

11.

Lowenstein-jensen Medium

160 tem.

περίπου

12.

Υλικά για μυκόπλασμα – ουρεόπλασμα

200 tem.

περίπου

13.

Selenite F Broth

150 tem

περίπου

14.

θρεπτικοί ζωμοί (Nutrient Broth)

200 tem.

περίπου

15.

Shaedler Anaerobic Agar

250 tem.

περίπου

16.

Φακελάκια για αναερόβιες συνθήκες (Anaerogen compact)

250 tem.

περίπου

17.

Φακελάκια για μικροαερόφιλες συνθήκες

250 tem.

περίπου

18.

Φιάλες Αιμοκαλλιεργειών με ζωμό ( για την ανίχνευση αερόβιων & αναερόβιων μικροοργανισμών που προκαλούν σηψαιμία)

450 tem.

περίπου

19.

Mayer Κοπράνων (Ανίχνευση ανθρώπινης Αιμοσφαιρίνης στο κόπρανα)

100 tem.

περίπου

20.

Αντιγόνο clostridium difficile

100 tem.

περίπου

21.

Σύστημα Ταυτοποίησης Εντεροβακτηριακών (API -20E)

300 tem.

περίπου

22.

API -20E Reagents

600 tem.

περίπου

23.

Oxidase Reagent

200 tem.

περίπου

24.

Indole Reagent

50 tem.

περίπου

25.

Χρώση GRAM

6 Συκευασίες

περίπου

26.

Χρώση (χρώση Ziehl-Nielsen)

5 Συκευασίες

περίπου

27.

Δίσκος Ερυθρό της Φαινόλης

Ανάλογα τις ανάγκες που θα προκύπτουν…

 

28.

Δίσκοι Ευαισθησίας Αντιβιοτικών    

 

29.

Διαγνωστικοί Δίσκοι Ευαισθησίας Αντιβιοτικών    

 

30.

Δίσκοι για Παράγοντες X, V, XV για Haemophilus

 
       

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.