ΥΛΙΚΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ - ΚΥΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)

  ΧΗΜΙΚΑ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ & ΚΥΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ                   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  
A/A Περιγραφή    
1 FORMALDEYDE (ΦΟΡΜΟΛΗ ΥΓΡΗ) 10% ( Έτοιμη προς χρήση) 80 litr περίπου
2 Bio - XYLENE 98-99 % 40 litr περίπου
3 HYDROCHLORIC ACID 36% 3 litr περίπου
4 ACETIC ACID 99-100% (ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ) 3 litr περίπου
5 SPRAY FOR CITOLOGY FIXATION (Isoptopanol Propylene Glycol)(ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΤΑΡΟΛ/ΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ τεμ. 3 περίπου
6 ΤΖΕΛ ΤΑΧΕΙΑΣ ΒΙΟΨΙΑΣ (CRYOSTAT EMBEDDING MEDIUM) τεμ.2 περίπου
7 Λυτικό βλενών & ερυθρών CYTOSPIN (Collection Fluid) 1000 ml περίπου
8 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (CYTORICH RED COLLECTION ) 1000 ml περίπου
9 ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΔΩΝ (for microscopy) (xylene<60%, di Butyl phthalate<10%, styene<20%) 3000 ml περίπου
10 HEMACOLOR Rapid Staining of blood smear 1 Solution 5 litr περίπου
11 HEMACOLOR Rapid Staining of blood smear 2 Solution 5 litr περίπου
12 HEMACOLOR Rapid Staining of blood smear 3 Solution 5 litr περίπου
13 ETHANOL DEHYOL ABSOLUTE (alcoholic mixture made up Ethanol) 40 litr περίπου
14 EOSIN (1% Alcoholic) 10 litr περίπου
15 ΑΙΜΑΤΟΧΥΛΙΝΗ (Haematoxylin Ηarris)(Denatured Ethanol <10%, Acetic Acid <1% Solution Iodate <1%) 10 litr περίπου
16 PAPANIKOLAU STAIN OG-6. ( Methanol <50% Denatured Ethanol<50% Phosphotungstic Acid <1%) 10 litr περίπου
17 PAPANIKOLAU STAIN EA 50 ( Denatured Ethanol<45% Methanol <50%) 10 litr περίπου
18 ΑΦΑΛΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (BIOCAL C) Hydrochloric Acid<10% EDTA<1% 10 litr περίπου
19 ΠΑΡΑΦΙΝΗ 50 kgr περίπου
       
Τηλ. Επικοινωνίας:     2713601807
Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr
Θερμή παράκληση! στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .
Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.
Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.
Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της   Ανακοίνωσης.