ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 09.07.19

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ

 

1. Γάζα Εμπλουτισμένη με Παραφίνη ή Βαζελίνη ±10 x 10 cm     

Ποσότητα: 500 τεμάχια (πεντακόσια) (περίπου)

 

 2.   Αποστειρωμένο ταλκ για πλευροδεσία από σωλήνα Μπιλάου

Ποσότητα: 20  τεμάχια (είκοσι) (περίπου)

 

     Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.