ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 16-08-2019

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ μιας χρήσεως  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

( 3/4" x 3/4" )    Bt 5 (πέντε)   

( 1/2” x 2” )     Bt 5 (πέντε)

( 2,5” x 7,5” )    Bt 5 (πέντε)

( 2,5” x 2,5” )    Bt 5 (πέντε)

( 1/2” x 3” )     Bt 5 (πέντε)

  

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.