08.11.2019 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ – ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

1. Αιμοστατικές Γάζες:

- 10cm x 20cm ± 1 cm (περίπου)   Ποσότητα: 400 τεμάχια (τετρακόσια)

 

- 5cm x 7cm ± 1 cm   (περίπου)   Ποσότητα: 100 τεμάχια (εκατό)

 

2. Αυτοκόλλητος Ελαστικός Επίδεσμος:

-περίπου 10 cm  x 4,5m ± 1 cm x 1 m   Ποσότητα:   100 Τεμάχια (εκατό)

 

 

3. Ταινία Αυτοκόλλητη Χάρτινη   2,5cm (περίπου)

Ποσότητα:   1.000 Τεμάχια (χίλια)

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.