ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΣΕΩΝ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

1.

Columbia Agar w/sheep Blood (Αιματούχο Agar).

3000 tem.

περίπου

2.

Mac Conkey Agar No 2.

3000 tem.

περίπου

3.

Mueller-Hinton Agar (square).

3000 tem.

περίπου

4.

Chocolate Agar.

1000 tem.

περίπου

5.

Sabouraud Agar.

1000 tem.

περίπου

6.

Salmomela Shigella Agar (SS Agar).

1500 tem.

περίπου

7.

XLD Agar.

1500 tem.

περίπου

8.

CDC Agar.

500 tem.

περίπου

9.

Manitol Salt Agar (chapman).

500 tem.

περίπου

10.

Thayer-Martin Agar.

500 tem.

περίπου

11.

Lowenstein-jensen Medium.

500 tem.

περίπου

12.

MYCOVIEW TEST.

240 tem.

περίπου

13.

Selenite F Broth.

2500 tem

περίπου

14.

θρεπτικοί ζωμοί (Nutrient Broth).

1500 tem.

περίπου

15.

Aναερόβιοι Φάκελοι .

500 tem.

περίπου

16.

Φιάλες Αιμοκαλλιεργειών .

400 tem.

περίπου

17.

FOB TEST (Ανίχνευση ανθρώπινης Αιμοσφαιρίνης στο κόπρανα).

120 test.

περίπου

18.

Αντιγόνο clostridium difficile.

50 tem.

περίπου

19.

Σύστημα Ταυτοποίησης Εντεροβακτηριακών (API -20E).

400 tem.

περίπου

20.

Χρώση GRAM.

10 Συσκευασίες

περίπου

21.

Χρώση (χρώση Ziehl-Nielsen).

10 Συσκευασίες

περίπου

22.

Δίσκοι Ευαισθησίας Αντιβιοτικών.    

30 fl των 50tem(για 40 διαφορετικά αντιοβιοτικά)

περίπου

23.

Διαγνωστικοί Δίσκοι Ευαισθησίας Αντιβιοτικών.    

Ανάλογα τις ανάγκες που θα προκύπτουν…

περίπου

24.

Ταινίες 11 Παραμέτρων Ούρων.

10.000 test)

περίπου

25.

Ταινίες Ανίχνευσης B-HCG

1500 test

περίπου

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr              

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.  

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωση.