ΓΑΖΕΣ

  1. Γάζα   Υδρόφιλλη  Μη Αποστειρωμένη Ακτινοσκιερή 

       Ποσότητα:    Μέτρα 30.000 (τριάντα χιλιάδες)  

    

Τηλ. Επικοινωνίας: 2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών