ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)23-03-2020

ΓΑΖΕΣ

  1. Γάζα Ιωδοφορμίου 5 cm χ 5 cm ή 2 cm χ 5 cm (περίπου)

Ποσότητα: 20 τεμάχια (περίπου)

 

 

                                          

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.   Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωση