ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ

  1. Πλήρες ισοθερμιδικό διάλυμα εντερικής διατροφής για σίτιση μέσω καθετήρα, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεϊνη (≥18%) με φυτικές ίνες και πολύ χαμηλή ωσμωτικότητα (<155) για έναρξη εντερικής σίτισης και αποφυγή διαρροιών.

          Ποσότητα: 180 τεμάχια (περίπου) (εκατόν ογδόντα)  

 

 

 

  1. Πλήρες υπερθερμιδικό διάλυμα εντερικής διατροφής με 1,5 kcal/ml, για σίτιση μέσω καθετήρα, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεϊνη (≥17%) με φυτικές ίνες και πολύ χαμηλή ωσμωτικότητα (<155) για αυξημένες θερμιδικές και πρωτεϊνικές απαιτήσεις και αποφυγή διαρροιών .

         Ποσότητα: 150 τεμάχια (περίπου) (εκατόν πενήντα)

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.