ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 18-05-2020

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1) Salmonella paratyphi AO : Αντίδραση Widal

( Αντιορός προς το Ο αντιγόνο Salmonella paratyphi A)

 

2) Salmonella paratyphi BO : Αντίδραση Widal

( Αντιορός προς το Ο αντιγόνο Salmonella paratyphi B)

 

 3) Salmonella typhi TO : Αντίδραση Widal

( Αντιορός προς το Ο αντιγόνο Salmonella typhi )

 

 4) Salmonella typhi TH : Αντίδραση Widal

( Αντιορός προς το H αντιγόνο Salmonella typhi )

 

5) Brucella Melitensis : Αντίδραση Wright

( Αντιορός για Brucella Melitensis )

 

 6) Brucella Abortus : Αντίδραση Wright

( Αντιορός για Brucella Abortus )

 

 7) Πολυδύναμος αντιορός για ταυτοποίηση

Salmonella spp από αποικίες της καλλιέργειας κοπράνων

 

 8) Πολυδύναμος αντιορός για ταυτοποίηση

Shigella spp για αποικίες της καλλιέργειας κοπράνων

 

 9) Tuerks solution (διάλυμα χρώσης για ανίχνευση λευκοκυττάρων).

 

 10) Epstein Barr virus (EBV)

(αντιορρός για την ανίχνευση αντισωμάτων (EBV) Mono-test)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η μέγιστη ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ για τα ανωτέρω είδη θα είναι :

2   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  από  το κάθε ανωτέρω αναφερόμενο είδος.

 

 

11)  Rapid test  ανίχνευσης αντιγόνου για την διάγνωση της ελεονοσίας με την ταυτόχρονη ανίχνευση του αντιγόνου Plasmodium falciparum με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας από δείγμα αίματος.

Ποσότητα:  3 (τρείς) συσκευασίες 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.