ΧΡΩΣΕΙΣ-ΥΓΡΗ ΓΛΥΚΟΖΗ-ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ ( ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ) (04-09-2020)

 

ΧΡΩΣΕΙΣ-ΥΓΡΗ ΓΛΥΚΟΖΗ-ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ

(ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)

 

 

  1. Χρώσεις βαφής επιχρισμάτων γενικής αίματος :
  • May Grunwald           ποσότητα:    20 litra (είκοσι)   (περίπου)
  • Giemsa                       ποσότητα:   20 litra (είκοσι)   (περίπου)

 

  1. Υγρή γλυκόζη για καμπύλη ζακχάρου, συγκέντρωσης 50 gr και 75 gr

Ποσότητα :   30 kg (τριάντα)  (περίπου)

 

  1. Κεδρέλαιο (Immersion oil)

Ποσότητα :   400  ml   (τετρακόσια)   (περίπου)

 

 

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.