ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 22.09.2020

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

  1. Ιξωδοελαστικό διάλυμα Υαλουρονικού Να από βακτηριακή ζύμωση 1 % σε συσκευασία 0,85ml.

Ποσότητα:   150 τεμάχια (εκατόν πενήντα) περίπου

 

 

  1. Ιξωδοελαστικό διάλυμα που να περιέχει συνδιασμό θειϊκής χονδροϊτίνης 4 % και Υαλουρονικού Να 1,7 % σε συσκευασία 1ml.

         Ποσότητα:   150 τεμάχια (εκατόν πενήντα) περίπου

 

  1. Σέτ στείρων ιξωδοελαστικών ουσιών αποτελούμενο από τις παρακάτω δυο σύριγγες:

Α.  Ιξωδοελαστικό διάλυμα υαλουρονικού Na 1% σε συσκευασία τουλάχιστον 0,5ml.

Β.  Ιξωδοελαστικό διάλυμα που να περιέχει συνδυασμό θεϊκής χονδροϊτίνης 4% και υαλουρονικού Na 3% σε συσκευασία τουλάχιστον 0,5ml.

         Ποσότητα:   100 τεμάχια (εκατό) περίπου

 

  1. Ιξωδοελαστικό με βάση το υαλουρονικό νάτριο 1,7% προερχόμενο από βακτηριακή ζύμωση, ποσότητας 1ml με βελόνη 27G αποστειρωμένο σε οξείδιο του αιθυλενίου.

  Ποσότητα:   50 τεμάχια (πενήντα) περίπου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΚΑΙ 

ΔΕΙΓΜΑ  

Τηλ. Επικοινωνίας:    2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.