ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

  1. ΟΞΥΖΕΝΕ 1lt

    Ποσότητα: 500 τεμάχια (πεντακόσια) (περίπου)

          

 

 

 

 

     Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr   .  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .  Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση. Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.   Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.