ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) (19-10-2020)

  • Εκτύπωση

ΓΑΖΕΣ

  1. Γάζα   Υδρόφιλλη  Μη Αποστειρωμένη Ακτινοσκιερή  

         

          Ποσότητα:    Μέτρα 20.000 (είκοσι χιλιάδες)  (περίπου ανάλογα με τις ανάγκες μας)

 

 

   

  Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.