ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) (20.10.20)

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

  1. Οφθαλμολογικά Ταμπόν Αποστειρωμένα: 

        Ποσότητα : 5.000 τεμάχια (πέντε χιλιάδες) (περίπου)

 

  1. Γάζα Εμπλουτισμένη με Παραφίνη ή Βαζελίνη ±10 χ 10 cm

         Ποσότητα : 1.000 τεμάχια (χίλια) (περίπου)

 

  1. Ελαστικοί Επίδεσμοι:

       -7,5 cm  x 4m ± 0,5cm x 1 m     Ποσότητα:   500 Τεμάχια (πεντακόσια) (περίπου)

       -10 cm  x 4m ± 0,5cm x 1 m       Ποσότητα:   500 Τεμάχια (πεντακόσια) (περίπου)

        -15 cm  x 4m ± 0,5cm x 1 m       Ποσότητα:   500 Τεμάχια (πεντακόσια) (περίπου)

 

  1. Υφασμάτινη Αυτοκόλλητη Ταινία 7,5 εκ (περίπου)

         Ποσότητα : 1.000 (χίλια) (περίπου)

 

  1. Ταινία Αυτοκόλλητη Μεταξωτή 7,5 εκ (περίπου)

          Ποσότητα : 500 (πεντακόσια) (περίπου)

 

  1. ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

       Ποσότητα:   100 Τεμάχια (εκατό) (περίπου)

 

  1. Δικτυωτοί Επίδεσμοι:

        -Νο   2 (ρολό 25m) ± 2m          Ποσότητα:   10 Τεμάχια (δέκα) (περίπου)

         -Νο   4 (ρολό 25m) ± 2m          Ποσότητα:   10 Τεμάχια (δέκα) (περίπου)

          -Νο   6  (ρολό 25m) ± 2m        Ποσότητα:   10 Τεμάχια   (δέκα) (περίπου)

 

  1. Δικτυωτοί επίδεσμοι ειδικά για το ΚΕΦΑΛΙ

          Ποσότητα: 10 (τεμάχια) (δέκα) (περίπου)

 

  1. ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ,   ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΡΗΣΗ.   

          Τεμάχια : 80 (ογδόντα) (φιαλίδια) (περίπου)

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε μαζί με τις προσφορές σας και δείγμα από τα είδη :

2 , 3 , 4 , 5

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο. 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.