ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 02.12.2020

  • Εκτύπωση

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 

 

  1. Φιάλλες Αιμοκαλλιέργειας για την ανίχνευση αερόβιων και αναερόβιων μικροοργανισμών για παιδιά.

 

Ποσότητα: 50 (πενήντα)

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.