ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 26-01-2021

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

  1. Αφρώδη επιθέματα με Ag( με άργυρο) Κόκκυγα, κολλητικά 23χ23 εκ. (±2,5cm) (περίπου).   σε σχήμα Κόκκυγα

 τεμαχια 100 (εκατο) περιπου

 

  1. Αφρώδη επιθέματα με Ag (άργυρο) Πτέρνας, κολλητικά 19x20 εκ. (±2,5cm) (περίπου), σε σχήμα Πτέρνας

τεμαχια 100 (εκατο) περιπου

 

  1. Αφρώδη επιθέματα ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΑG ( άργυρο)

     12,5 εκ. x 12,5 εκ. (±2,5cm) (περίπου)   τεμαχια 20 (ΕΙΚΟΣΙ) περιπου

     15 εκ. x 15 εκ.   (±2,5cm)  (περίπου)  τεμαχια 20 (ΕΙΚΟΣΙ) περιπου

     18 εκ. x 18 εκ.    (±2,5cm)  (περίπου)  τεμαχια 20 (ΕΙΚΟΣΙ) περιπου

 

  1. Αφρώδη επιθέματα ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΑG (άργυρο)

     12,5x12,5 εκ  (±2,5cm) (περίπου)   τεμαχια 20 (ΕΙΚΟΣΙ) περιπου

     15x15 εκ.     (±2,5cm) (περίπου)     τεμαχια 20 (ΕΙΚΟΣΙ) περιπου

     18x18 εκ.   (±2,5cm) (περίπου)      τεμαχια 20 (ΕΙΚΟΣΙ) περιπου

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΛΙΚΑ

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.