ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

1.   Μη κολλητική αποστειρωμένη απολυμαντική υδρόφιλη γάζα, εμποτισμένη με φυτικά εκχυλίσματα 10χ10cm (να μην περιέχει Αργυρούχο Σουλφαδιαζίνη) : 

Ποσότητα : 200 τεμάχια (διακόσια) (περίπου)

 

2. Βιοσυμβατό κολλητικό αδιάβροχο επίθεμα ιστών 100% απορροφήσιμο 0,8gr:

Ποσότητα : 100 τεμάχια (εκατό) (περίπου)

 

3. Ρινικό ταμπόν με κορδόνι 8cm x 2 x 2,5cm :

Ποσότητα:   50 Τεμάχια (πενήντα) (περίπου)

 

4.   Ρινικό ταμπόν με διαλυτή γάζα και κορδόνι και με ουσία για αιμόσταση 10cm x 2,5mm x 1,5cm:

Ποσότητα : 50 τεμάχια (πενήντα) (περίπου)

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr

Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) .

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.