ΔΙΑΛΥΜΑ Μ/Γ

 

 

  1. Διάλυμα θεικού σιδήρου (MONSEL)των 100ml το οποίο δρα ως στυπτικός και αιμοστατικός παράγοντας σε επιφανειακές βιοψίες δέρματος και στην γυναικολογία στις επιφανειακές κολπικές αιμορραγίες.

     Ποσότητα: 3 τεμάχια (τία) (περίπου)

 

  1. Διάλυμα ιωδίου 5% (LUGOL) των 200ml το οποίο χρησιμοποιείται στις κολποσκοπήσεις ως διαγνωστικό μέσο διαφοροποίησης του εξεταζόμενου ιστού σε φυσιολογικό ή ύποπτο για δυσπλασία.

Ποσότητα: 2 τεμάχια (δύο) (περίπου)

 

  1. Διάλυμα οξικού οξέος 5% των 200ml το οποίο χρησιμοποιείται στην κολποσκοπική εξέταση του τραχήλου της μήτρας και βοηθά στον εντοπισμό νεοπλασματικών περιοχών.

Ποσότητα: 2 τεμάχια (δύο) (περίπου)

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:    2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.