ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

 

  1. Lab-O-Wax (παραφίνη)

Ποσότητα :  20 kg (είκοσι) (περίπου)

 

  1. Locatelli Alcool 99,9%

Ποσότητα : 20 λίτρα (είκοσι) (περίπου)

 

  1. DPX Mountant Standard Viscosity 5000ml (εντελάιν)

Ποσότητα : 10 τεμάχια   (δέκα) (περίπου)

 

                              

 Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης