ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ

  1. Πλήρες Ισοπρωτεϊνική (5gr/100ml) και υπερθερμιδική (>1,20Kcal/ml) δίαιτα για την καταπολέμηση της σωματικής και πνευματικής εξασθένησης.

Με ειδικό προφίλ πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας (50% καζεϊνικά άλατα, 25% πρωτεϊνη ορού γάλακτος εμπλουτισμένη με GMP , 25% φυτική πρωτεϊνη) και ειδικό προγιλυδατανθράκων που συμβάλει στον γλυκαιμικό έλεγχο και μείγμα φυτικών ινών.

Με λιπιδικό προφίλ εμπλουτισμένο με EPA και DHA.

Εμπλουτισμένο με UMP.

Ωσμωμοριακότητα 229 mOsm/L

 

 

Ποσότητα: 120 τεμάχια (εκατόν είκοσι) (περίπου)

 

 

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:   2713601807

Οι τιμές Προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών  (για όσα είδη υπάρχουν) στο Παρατηρητήριο Τιμών htt//www.epromy.gr  

  Θερμή παράκληση!  στις Προσφορές σας να αναγράφεται ο Α/Α του Παρατηρητηρίου  Τιμών (στα υλικά που εντάσσονται) . 

 

Στα υλικά που δεν εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Οι Προσφορές να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο.

 

Στον Φάκελο εξωτερικά να αναγράφεται ο τίτλος της Ανακοίνωσης.