Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Παρατηρήσεις
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 13-06-2017 13 June 2017 ΛΗΞΗ 21-06-2017
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 13-06-2017 13 June 2017 ΛΗΞΗ 21-06-2017
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 12 May 2017 ΛΗΞΗ 19-05-2017
ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ 11 May 2017 ΛΗΞΗ 19-05-2017
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 10 May 2017 ΛΗΞΗ 24-05-2017
ΥΛΙΚΑ ΜΤΝ 10 May 2017 ΛΗΞΗ 24-05-2017
ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 03 May 2017 ΛΗΞΗ 19-05-2017
ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 27 April 2017 ΛΗΞΗ 05-05-2017
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ- 01/17 23 January 2017 ΛΗΞΗ 30-01-2017
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-01/17 23 January 2017 ΛΗΞΗ 30-01-2017
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ/01/17)) 23 January 2017 ΛΗΞΗ 30-01-2017
ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ-(γονατου) 23 January 2017 ΛΗΞΗ 30-01-2017
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (2017) 17 January 2017 ΛΗΞΗ 27-01-2017
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 20 May 2016 ΛΗΞΗ 30-05-2016
ΥΓΡΑ Μ.Τ.Ν. 20 May 2016 ΛΗΞΗ 30-05-2016