ΤΙΤΛΟΣ :Προμήθεια για σιφόνι νεροχύτη & νιπτήρα.

 

Προσφορές δεκτές

από

29/8/2014

έως

3/9/2014

α/α

Είδος

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1

Διπλό σιφόνι νεροχύτη με τις βαλβίδες του.

1

 

2

Βαλβίδα νιπτήρα με σιφόνι σπειραλωτό.

1

 

3

Σωλήνα Φ125 αποχέτευσης πλαστική.

1

 

4

Γωνία Φ125 αποχέτευσης πλαστική.

1

 

5

Ταφ Φ125 αποχέτευσης πλαστικό.

1

 

6

Τάπα Φ125 αποχέτευσης πλαστική.

1

 
             

Τηλέφωνο επικοινωνίας :   2713-601737 2710238173

Σας επισημαίνουμε ότι :

ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ !

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

 

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών (για όσα είδη υπάρχουν) στο παρατηρητήριο τιμών http://84.205.248.47/